Utgivningsbevis

Synk har 2018-07-13 beviljats utgivningsbevis av Myndigheten för press radio och tv med utgivningsbevis nummer 2018-272

Databasens namn: synk.nu
Tillhandahållare: Synkroniserad bild i Västerbotten AB
Ansvarig utgivare: Johan Gunséus
Stf utgivare: Patrick Degerman

Powered by: Imagedesk